فوتبال دستی

فوتبال دستی یکی از ورزش‌ها و بازی‌های روی میز است

فوتبال دستی را ورزشی تعریف کرده‌اند که معمولاً بین ۱ یا ۲ نفر روی یک میز مخصوص

با آدمک‌هایی که به میله‌هایی وصل شدند انجام می‌شود

فوتبال دستی 4 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم